Magazyn LAES

LAES (Liquid Air Energy Storage) jest technologią wykorzystującą proces skraplania powietrza atmosferycznego w celu zmagazynowania energii. W systemie LAES faza „ładowania” polega na dostarczeniu energii do systemu i spożytkowaniu jej do skroplenia odpowiedniej ilości powietrza. Następnie ciecz jest przechowywana w zbiornikach kriogenicznych, a kiedy następuje potrzeba wykorzystania energii, następuje podniesienie ciśnienia powietrza, odparowanie i rozprężenie w turbinie napędzającej generator.

Zaletą technologii LAES nad CAES jest wyższa gęstość energetyczna, co pozwala na brak ograniczeń geograficznych oraz lepsze dostosowanie pojemności magazynu do potrzeb. LAES podobnie jak CAES posiada także wariant adiabatyczny. Istnieje możliwość przechowywania ciepła powstałego w wyniku sprężania i oddania go w procesie rozprężania, jak i chłodu powstałego w procesie odparowania i wykorzystania go przy skraplaniu.

Nasz projekt w pierwszej kolejności przewiduje wykonanie analizy energetycznej adiabatycznego systemu LAES o pojemności od kilkuset do tysiąca megawatogodzin oraz oszacowanie sprawności i innych parametrów. Następnie zaprojektowane zostałyby pewne elementy instalacji takie jak wymienniki ciepła, zbiorniki czy rurociągi, a inne dobrane przy współpracy z firmami producentów.