Magazyn ACAESTechnologia CAES (Compressed Air Energy Storage) jako czynnik roboczy wykorzystuje sprężone powietrze. Najprostszy model zakłada proces sprężania powietrza podczas fazy „ładowania” akumulatora. Czynnik przechowywany jest w podziemnych kawernach lub w specjalnych naziemnych zbiornikach. Podczas „rozładowywania” powietrze rozpręża się w turbinie, która napędza generator. W dwóch istniejących instalacjach tego typu na świecie(Huntorf, McIntosh) wykorzystuje się spalanie gazu w celu podniesienia temperatury powietrza przed turbiną. Takie rozwiązanie ma stosunkowo małą sprawność, a wykorzystanie paliwa kopalnego może być problematyczne z wielu względów.

Obiecującą wersją ulepszoną jest tzw. adiabatyczny CAES (ACAES – Adiabatic Compressed Air Energy Storage), gdzie nie następuje spalanie paliwa, za to wykorzystuje się odzyskiwanie ciepła powstałego w procesie sprężania. Ciepło wydzielone po kolejnych stopniach sprężania jest pobierane w wymiennikach ciepła i przekazywane specjalnej cieczy, która jest przechowywana w termicznie izolowanych zbiornikach. W fazie poboru z magazynu, następuje proces odwrotny do tego podczas ładowania – ciecz oddaje ciepło powietrzu, kierowanemu następnie na stopnie turbiny. Istnieje także możliwość wykorzystania stali bądź innych materiałów w celu zakumulowania ciepła.

Nasz projekt zakłada zaprojektowanie adiabatycznego CAES-u o pojemności od kilkudziesięciu do kilkuset megawatogodzin. Wstępne założenie przewiduje naziemne zbiorniki oraz przechowywanie sprężonego czynnika pod wyższym ciśnieniem niż w dotychczas powstałych instalacjach. W celu ograniczenia kosztów inwestycyjnych projektu, planujemy zaprojektowanie i wykorzystanie jednego wymiennika ciepła pracującego zarówno w fazie ładowania jak i poboru energii.