Nasze projekty

Magazyn ACAES
Projekt ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu w małej skali, instalacji magazynującej energię elektryczną w postaci sprężonego powietrza. Poza samym powietrzem, magazynowane będzie także ciepło powstałe w procesie sprężania, które to w fazie „pobierania energii” z magazynu będzie przekazywane rozprężającemu się powietrzu.
Więcej…
Magazyn ALAES
Technologia LAES zakłada przechowywanie energii w postaci skroplonego powietrza w warunkach kriogenicznych, czyli w temperaturze dochodzącej do -190 stopni Celsjusza. Projekt zakłada zaprojektowanie instalacji dużej skali skraplającej powietrze w celach energetycznych, wraz z systemem magazynowania ciepła oraz chłodu w celu poprawy sprawności całego systemu.
Więcej…
Miniaturowy model przydomowego magazynu energii
Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie miniaturowej makiety domu wraz z systemem magazynowania energii do wykorzystania w celach reprezentacyjnych na różnych wydarzeniach oraz targach naukowych. Instalacja elektryczna przewiduje źródło energii odnawialnej w postaci panelu fotowoltaicznego, akumulator elektryczny, regulator ładowania oraz obciążenie w postaci oświetlenia wnętrza modelu domku jednorodzinnego.
Więcej…

Projekty w których bierzemy udział

Farma Dobrej Woli
Bierzemy udział w projekcie Farma Dobrej Woli, którego celem jest utworzenie kilkuosobowych inteligentnych domów mieszkalnych, zabudowę socjalną, gospodarczą rekreacyjną, konferencyjną oraz obiekty specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. W projekcie bierze udział kilkanaście kół naukowych Politechniki Warszawskiej. Zespół studencki składa się z przedstawicieli dziedzin takich jak: architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo, geoinformatyka, inżynieria środowiska, elektronika, energetyka, mechatronika oraz automatyka i robotyka.
Facebook: Farma Dobrej Woli